Menu

Aktuality

01duben

Pozvánka na jednání VO 4. 4. 2019

Váženým členům výběrového orgánu dáváme na vědomí, že dne 4. 4. 2018 se uskuteční hodnocení projektů předložených do výzvy č. 056/06_16_076/CLLD_16_02_039, s…... (celý text)

21březen

Prodlužujeme výzvy OPŽP a IROP

Ministerstvo životního prostředí laskavě vyhovělo našemu podnětu, a proto PRODLUŽUJEME výzvu č.  OPŽP VÝZVA Č. 128 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V ÚZEMÍ MAS CÍNOVECKO do 31. 10.…... (celý text)

12březen

MID-TERM evaluace je tady!

Dle pokynů řídicího orgánu je každá MAS povinna provést sebehodnocení za první etapu své činnosti v pokroku implementace SCLLD. Rozhodným okamžikem je 31. 12. 2018. K tomuto okamžiku…... (celý text)

03leden

Cínovecká šestihodinovka

MAS Cínovecko, o. p. s. pořádá dne 6. 1. 2018 lyžařské vytrvalostní závody na Cínovci. Jedná se o první ročník, který jistě zahájí novou dlouhodobou…... (celý text)

18prosinec

Seminář pro výzvu OPZ!

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost. MAS CÍNOVECKO organizuje v rámci svých…... (celý text)

01září

Strategie je SCHVÁLENA!!!

Období schvalovacích procedur strategie trvalo přes jeden rok! V práci kanceláře MAS je to významný mezník, neboť nyní můžeme začít přípravou výzev. Samozřejmě i tato…... (celý text)

28srpen

Členské příspěvky - děkujeme!!!

Za celou dobu existence MAS Cínovecko, o. p. s. jsou od letoška poprvé vybírány členské příspěvky. Ty byly schváleny Valnou hromadou dne 2. 5. 2017. Příspěvky budou využity pro…... (celý text)

29červenec

Pryč s brownfieldy z našich obcí!

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů.…... (celý text)

08červen

 

Výzva k doplnění SCLLD

8. června 2017 jsme obdrželi depeši od řídicího orgánu MMR ČR. Oficiálně jsme byli vyzváni k dalšímu doplnění SCLLD. Běží nám lhůta 20 dnů pro doplnění a…... (celý text)