Menu

Cínovecká šestihodinovka

MAS Cínovecko, o. p. s. pořádá dne 6. 1. 2018 lyžařské vytrvalostní závody na Cínovci. Jedná se o první ročník, který jistě zahájí novou dlouhodobou tradici. 

Bližší informace a možnost přihlásit se, najdete v níže přiložených pozvánkách: 

- Pozvánka (ČJ)

- Einladung (D)