Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotace Komerční banky na výsadbu

4.dubna 2022  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   152x  |  

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely. Podmínkou je zapojení veřejnosti. 

Hlavní téma

  • výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině. 
  • výsadba nebo obnova remízů, 
  • obnova polních cest přírodě blízkým způsobem, 
  • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí, 
  • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř – „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo, 
  • oprava drobných sakrálních staveb v sousedství alejí (kapličky, křížky, boží muka…).
Oprávnění žadatelé:


oprávněnými žadateli jsou pouze následující právnické osoby: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku).

Doplňková témata (není možné podpořit samostatně) 

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky pro podávání žádostí: 30.6.2022

Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.