Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotace pro obce - přehled jaro a léto 2022

7.června 2022  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   469x  |  


1)      Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb – příjem žádostí od 20. 5. 2022

-          Výše dotace je 100 % (DPH je neuznatelný náklad)

-          Dotace se musí pohybovat v rozmezí 10 mil. Kč – 80 mil. Kč

-          Zaměřeno na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektů, či zázemí pro poskytování soc. služby (včetně DOMŮ PRO SENIORY)

 

2)      Rekonstrukce veřejného osvětlení – příjem žádostí do 30. 6. 2023

-          výše dotace může být AŽ 100 %

-          výše dotace je dle výše úspory (30 Kč na ušetřenou 1 kWh el. energie ročně)

 

3)      Energetické úspory veřejných budov – příjem žádostí do 30. 9. 2022

-          výše dotace je dle dosažené energetické úspory: 45 % - 65 %

-          základní podmínkou je snížení konečné spotřeby energie o min. 30 % (u památkově chráněných budov o min. 10 %) a snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů o min. 30 %

-          na samostatnou výměnu zdrojů tepla nebo na FVE bude výzva vyhlášena z OPŽP v červnu/červenci 2022, kde nebudou muset být splněny podmínky výše

 

4)      Budování kapacit dětských skupin – příjem žádostí do 30. 11. 2022

-          výše dotace je 100 % (DPH je neuznatelný náklad)

-          dotace se musí pohybovat v rozmezí 3 mil. Kč – 20 mil. Kč

-          lze žádat na novou výstavbu, na demolici s následnou výstavbou nového objektu nebo na rekonstrukci stávajícího objektu, přístavby, nástavby, nákup pozemku/objektu

 

5)      Hospodaření s dešťovou vodou v obcích – příjem žádostí do 31. 8. 2022

-          výše dotace je 100 % (DPH není uznatelný náklad), u budování zpevněných propustných povrchů 50 % (např. PARKOVIŠTĚ)

-          dotace je určena na vsakovací a retenční zařízení, dešťové zahrady, akumulační nádrže, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné, budování nových propustných zpevněných povrchů

 

6)      Revitalizace brownfieldů převážně pro podnikatelské využití, dále lze i pro nepodnikatelské využití včetně bytů – nyní probíhá příjem předběžných žádostí

-          výše dotace může být AŽ 100 %; výše dotace je max. 6.500 Kč / m3 obestavěného prostoru

-          příklad projektu: v přízemí objektu prodejna/restaurace/kadeřnictví a v patře prostor na masáže/kosmetiku, obecní byty a nepodnikatelské prostory (vždy musí převažovat podnikatelská činnost!)

 

7)      Revitalizace brownfieldů pro nehospodářské využití – výzva bude zveřejněna v květnu 2022

-          dotace 40% - 50% dle místa realizace + lze čerpat 40% bezúročný úvěr

-          dotace je určena na vznik občanského vybavení nebo veřejně přístupného parku (např. ZŠ, MŠ, DDM, klubovny pro volnočasové aktivity, sportovní hala/hřiště, knihovna, muzeum, kulturní dům, hasičská zbrojnice, OÚ, obecní sklad, apod)

 

8)      IROP – MŠ, ZŠ, zájmové vzdělávání – výzva bude zveřejněna červen/červenec 2022

-          MŠ: budou podpořeny jen ORP s malou kapacitou nebo ty MŠ, co fungují na výjimku z hygieny, dotace 90-95%, výše dotace 1 mil. Kč – 99 mil. Kč

-          ZŠ: budou podpořeny odborné učebny, konektivita, školní družiny a školní kluby, bezbariérovost, dále kabinety, poradenská pracoviště a další, dotace 90-95%, výše dotace 1 mil. Kč – 99 mil. Kč

-          Zájmové vzdělávání: určeno pro střediska volného času, např. dům dětí a mládeže, ZUŠ, základní knihovny,  dotace 90-95%, výše dotace 1 mil. Kč – 30 mil. Kč

 

9)      Rekonstrukce bytů a budov pro uprchlíky z Ukrajiny – příjem žádostí do 31. 5. 2022

-          Po odchodu uprchlíků budou byty sloužit obcím pro jejich občany

-          Dotace je  120.000 Kč na vytvoření kapacity pro 1 ubytovanou osobu (byt) nebo 40.000 Kč na vytvoření kapacity pro 1 ubytovanou osobu (ubytovací zařízení)

 

10)   Nová zelená úsporám pro bytové domy – příjem žádostí do 30. 6. 2025

-          dotace je určena na zateplování, novostavby, výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, FVE, větrání, teplo z odpadní vody, stínicí technika, zelené střechy, dešťovka, dobíjecí body pro elektromobily, zeleň

 

11)   Životní prostředí:

a)      Výsadba stromů – dotace 100%, výše dotace 151.000 Kč – 250.000 Kč, příjem žádostí do 31. 12. 2023

b)      Zakládání a obnova sídelní zeleně – dotace 60%, příjem žádostí do 31. 5. 2022

c)       Domovní čistírny odpadních vod – příjem žádostí do 31. 12. 2023

d)      Zdroje pitné vody - příjem žádostí do 31. 12. 2023

e)      OPŽP: vodovody, kanalizace, ČOV – výzva bude vyhlášena v červnu/červenci 2022

 

Soubory ke stažení

brownfield_nehosp_vyuziti.pdf
(pdf, 261kb)
Stáhnout soubor
brownfield_podnik_vyuziti_mpo.pdf
(pdf, 237kb)
Stáhnout soubor
dotacni_moznosti_obce_k_1.5.2022.pdf
(pdf, 318kb)
Stáhnout soubor
hospodareni_s_vodou.pdf
(pdf, 273kb)
Stáhnout soubor
info_ms.pdf
(pdf, 185kb)
Stáhnout soubor
info_zajmove_vzdelavani.pdf
(pdf, 181kb)
Stáhnout soubor
info_zs.pdf
(pdf, 192kb)
Stáhnout soubor
info-byty.pdf
(pdf, 293kb)
Stáhnout soubor
info-detske_skupiny.pdf
(pdf, 364kb)
Stáhnout soubor
info-energ_uspory.pdf
(pdf, 404kb)
Stáhnout soubor
info-verejne_osvetleni.pdf
(pdf, 380kb)
Stáhnout soubor
socialni_sluzby_info.pdf
(pdf, 431kb)
Stáhnout soubor
zelena_usporam_bd.pdf
(pdf, 714kb)
Stáhnout soubor
WEB PRO LYŽAŘE
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.