Menu

Členské příspěvky - děkujeme!!!

Za celou dobu existence MAS Cínovecko, o. p. s. jsou od letoška poprvé vybírány členské příspěvky. Ty byly schváleny Valnou hromadou dne 2. 5. 2017. Příspěvky budou využity pro financování spoluúčasti na projektech a na výdaje, pro které nelze využít dotační zdroje. 

 

Členská obec:

  Výše příspěvku  

  Datum zaplacení  

Město Dubí Kč 79 270,-- -
Obec Háj u Duchcova  Kč 11 850,-- -
Město Hrob Kč 20 290,-- 4. 7. 2017
Město Košťany Kč 31 410,--  -
Obec Mikulov Kč 2 380,-- 21. 6. 2017
Obec Moldava Kč 1 800,-- -
Obec Novosedlice Kč 21 560,-- -
Obec Proboštov Kč 26 640,-- -