Menu

MID-TERM evaluace je tady!

Dle pokynů řídicího orgánu je každá MAS povinna provést sebehodnocení za první etapu své činnosti v pokroku implementace SCLLD. Rozhodným okamžikem je 31. 12. 2018. K tomuto okamžiku hodnotíme vyhlášené výzvy a očekáváme od žadatelů zpětnou vazbu. V diskusích a zpracované zprávě, která je výstupem střednědobé evaluace, si chceme klást otázky, zda aktivity MAS směřují k naplňování vytčených cílů. 

První veřejná diskuse vedená odborně moderátorem z evaluační společnosti se uskuteční 20. 3. 2019. 

Jste srdečně zváni. 

Pozvánku najdete níže. 

Soubory ke stažení