Menu

Podejte žádost o dotaci na malý projekt

MAS Cínovecko, o. p. s. dnes vyhlásila výzvu zaměřenou na podporu komunitního a spolkového života. Podpora je určena malým projektům. Maximální dotace činí Kč 50 000,--.

Cílem výzvy je podpořit akce např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů a dalších aktivit na území MAS Cínovecko o. p. s.) s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků. Máte-li v plánu pořádat kulturní či společenskou nebo sportovní akci, seznamte se s výzvou. 

Odkaz ZDE