Menu

www.agenturariha.cz

Komerční informace Agentury Říha: www.agenturariha.cz

Společnost Agentura Říha nabízí eventy na klíč v dobré kvalitě za dobrou cenu. Agentura nabízí atrakce pro děti různých věkových kategorií. Hodí se na firemní oslavy, dny dětí, vánoční besídky, slavnosti obcí a jiné. Budete překvapeni možnostmi výběru. 

REALIZUJEME:

Programy pro MŠ, zábavné dny apod. 

K příležitosti dnů otevřených dveří, kulturních akcí pořádaných obcemi, volebních aktivit nebo dlouhodobých promotour spojených s předváděním produktů připravuje naše agentura ucelené programy. Charakter programů je vázán požadavky zadavatele, v rozsahu od dětských karnevalů po firemní outdoor.

Firemní dny

V rámci organizace akcí dle požadavků klienta zajišťujeme kompletní produkční služby. Krátkodobé jedno či dvoudenní akce představují nejširší spektrum realizací. Program je obvykle situován v prostředí mimo areál společnosti (letiště, vodní plochy, autodromy apod.), ale i v rámci omezených možností firemních prostorů lze zajistit netradiční aktivity a vhodně zvolenou skladbu programu.

Vícedenní produktové roadshow nebo volební tour jsou navzájem natolik odlišné zadanou specifikací, že je nemožné je jakkoliv kvantifikovat a každou z nich je nutné sestavit zvlášť.

Dětské programy

Níže uvedené programy představují ucelené zvýhodněné programy v rámci organizací jednodenních dětských akcí formou realizace na klíč.

Děti pod nenásilným vedením moderátora závodí, recitují, zpívají a tančí v soutěžích zařazovaných dle věkové skladby. Práce moderátora je interaktivní, založena na přímém kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Je vhodný pro všechny věkové kategorie dětí.

Na Vaše přání jsme schopni obohatit program o různá vystoupení (zahrnutá do ceníku v pododdíle společenských akcí) nebo přizpůsobit charakter akce Vašemu přání. Spolupracující herecké uskupení disponuje potřebným kostýmovým a technickým zázemím pro tématické sladění programu.


Technické zázemí

Pro potřeby realizací některých akcí disponujeme vlastním technickým zabezpečením, které je po dohodě možné pronajmout i mimo produkci samostatně.
 

 • Stavba pódia (pódium, truck - pódium)
 • Promoakce
 • Stany (party stany, velkoprostorové stany)
 • Přehlídková mola
 • Ozvučení
 • Bezpečnostní služba
 • Catering
 • Hostesky
 • Doprava
 • Osvětlení a temperování prostorů
 • Dobové stánky a kostýmy
 • Výroba letáků a propagačních materiálů


Odborné konzultace o skladbě programu poskytujeme zdarma, vzhledem k časnému naplnění termínových kalendářů hlavních hvězd programů upozorňujeme na nutnost plánování akcí nejpozději 3 měsíce před plánovanou realizací.
 

Moderátoři

Při realizaci dětských programů spolupracujeme s osvědčenými moderátory.Programy určené dospělým nebo akce pro skupiny s rozptýlenou věkovou skladbou moderují zpravidla moderátoři s dlouhodobou praxí z radiovysílání a velkých společensko-kulturních akcí, přičemž upřednostňujeme spolupráci dvojic. Jejich vystoupení akci zpravidla osvěží. V případě požadavků zajišťujeme tváře známé z televizních obrazovek, jejichž komentář se neomezuje pouze na probíhající program.


Interpreti

Tématické akce lze na Vaše přání uskutečnit v dobové, retro či sci-fi kompozici včetně tanečních příspěvků, skupinového moderování, divadelních vystoupení na zadané téma, hraných pohádek, atd. Zajištujeme vystoupení či hostování umělců a skupin z oblasti taneční a vážné hudby, country, DJ´s apod.