Menu

Programový rámec OPZ byl projednán na MPSV ČR

8. června jsme vyjeli konzultovat na MPSV programový rámec Operačního programu Zaměstnanost na Ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom v předstihu, než začne běžet oficiální dvacetidenní lhůta zajistili stoprocentní porozumění mezi námi a MPSV. 

V příjemném rozhovoru se sympatickými úředníky jsme ke shodě došli a nabyly dojmu, že schválení programového rámce OPZ je již jen formalitou.