Menu

Seminář pro výzvu OPZ!

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost.

MAS CÍNOVECKO organizuje v rámci svých animačních aktivit (projekt podporovaný MMR z IROP: Podpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO-LEADER při realizaci SCLLD (Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001535) 

Seminář pro žadatele

v rámci 1. výzvy OPZ, č. 274/03_16_047/CLLD_16_02_039 ,, Zaměstnanost na území místního partnerství MAS CÍNOVECKO-LEADER“.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 11. 1. 2018 v  10.00,  v kanceláři MAS CÍNOVECKO o.p.s. - Krušnohorská 41/15, 417 01 Dubí.

Účelem semináře pro žadatele je seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou výzvou MAS, podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektu, které je nutno brát v potaz během zpracování žádosti o podporu, informování žadatelů o způsobu hodnocení a výběru projektů a zvyšování potenciálu žadatelů pro vypracování žádostí o podporu.

Pro koho je seminář určen – oprávnění žadatelé_

Ø  obce

Ø  dobrovolné svazky obcí

Ø  organizace zřizované obcemi

Ø  organizace zřizované kraji

Ø  příspěvkové organizace

Ø  nestátní neziskové organizace

Ø  obchodní korporace

Ø  OSVČ

Ø  poradenské a vzdělávací instituce

Ø  profesní a podnikatelská sdružení

Ø  sociální partneři

Ø  Školy a školská zařízení

  Pozvánku na seminář a jeho program  najdete ZDE v této příloze.