Menu

Strategie je SCHVÁLENA!!!

Období schvalovacích procedur strategie trvalo přes jeden rok!

V práci kanceláře MAS je to významný mezník, neboť nyní můžeme začít přípravou výzev. Samozřejmě i tato činnost obnáší další řadu četných vyjednáváních s ministerstvy. 

Předpokládáme, že žadatelé budou moci využít výzev již vyhlášených na konci tohoto roku.