Menu

Výzva č. 155 - IROP Infrastruktura vzdělávání prodloužena do 10. 9. 2018, 18:00

Vážení žadatelé, 

na základě požadavků některých z Vás jsme prodloužili termín pro předkládání žádostí o dotaci do výzvy č. 155/06_16_075/CLLD_16_02_039. 

Termín: 10. 9. 2018, 18:00