Menu

Výzva k doplnění SCLLD

8. června 2017 jsme obdrželi depeši od řídicího orgánu MMR ČR. Oficiálně jsme byli vyzváni k dalšímu doplnění SCLLD. Běží nám lhůta 20 dnů pro doplnění a požadované úpravy. Požadavky se nejčastěji vztahují k indikátorům a finančnímu harmonogramu.