Menu

Výzvy OPZ - v přípravě

Výzvy v této sekci nejsou VYHLÁŠENÉ ANI SCHVÁLENÉ ze strany ŘO. Slouží k předběžnému informování veřejnosti.

Soubory ke stažení

  • Koncept připravované výzvy: Podpora prorodinných opatření
  • Koncept připravované výzvy: Rozvoj sociálních služeb v území MAS Cínovecko