Menu

PF 2020

29květen

Podpora spolků a komunitního života

MAS Cínovecko, o. p. s. dnes vyhlásila výzvu zaměřenou na podporu komunitního a spolkového života. Podpora je určena malým projektům. Maximální dotace činí Kč 50 000,--. Cílem…... (celý text)

01duben

Pozvánka na jednání VO 4. 4. 2019

Váženým členům výběrového orgánu dáváme na vědomí, že dne 4. 4. 2018 se uskuteční hodnocení projektů předložených do výzvy č. 056/06_16_076/CLLD_16_02_039, s…... (celý text)

31březen

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost.   Název projektu: Podpora činnosti místního…... (celý text)

21březen

Prodlužujeme výzvy OPŽP a IROP

Ministerstvo životního prostředí laskavě vyhovělo našemu podnětu, a proto PRODLUŽUJEME výzvu č.  OPŽP VÝZVA Č. 128 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V ÚZEMÍ MAS CÍNOVECKO do 31. 10.…... (celý text)

12březen

MID-TERM evaluace je tady!

Dle pokynů řídicího orgánu je každá MAS povinna provést sebehodnocení za první etapu své činnosti v pokroku implementace SCLLD. Rozhodným okamžikem je 31. 12. 2018. K tomuto okamžiku…... (celý text)

18prosinec

Seminář pro výzvu OPZ!

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost. MAS CÍNOVECKO organizuje v rámci svých…... (celý text)