Menu

IROP - výzva č. 155 – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I.

Soubory ke stažení

 • Kontrolní listy pro kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (schváleno 11. 9. 2018 ŘO)
 • Kontrolní listy pro kritéria věcného hodnocení (schváleno 11. 9. 2018 ŘO)
 • Pozvánka na seminář pro žadatele: 13. 8. 2018
 • 155 IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I. (text výzvy)
 • Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
 • Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
 • Příloha č. 3 Interní postupy MAS pro IROP
 • Příloha č. 4 Smlouva o partnerství
 • Seznam projektů vybraných k financování
 • Zápis z přezkumné komise 17. 12. 2018
 • Zápis z přezkumné komise 7. 1. 2019