Menu

Bílá stopa -

Loňská zima běžkařům přece jen trochu přála a díky sněhu vylákala mnohé o víkendu, ale také o všední dny do lyžařské stopy. Málokterý uživatel běžeckých stop si však uvědomuje, jak je příprava trasy obtížná na koordinaci obcí i provozovatelů strojů. Na Teplicku již několikátým rokem je připravována tzv. Bílá stopa, projekt, který upravovanou stopou propojuje ve variantních okruzích Komáří vížku a Cínovec.  Vedoucí úlohu nad tímto projektem převzala před lety Místní akční skupina CÍNOVECKO, o. p. s., na jejíž půdě se minulý týden jednalo o letošní zimní sezoně. Ředitelka této obecně prospěšné společnosti, Ladislava Hamrová, svolala zástupce dotčených obcí, pověřeného krajského zastupitele, primátora města Teplice a další k pracovnímu stolu. Úkolem bylo vyřešit technické problémy nejen kolem samotné přípravy stopy, ale také se řešila odstavná místa pro auta, kterými běžkaři do hor přijíždějí. Nutno zdůraznit, že na provozních nákladech se podílejí nejen obce a Ústecký kraj. Poděkování i dalším subjektům z řad významných podniků Teplicka. Výsledkem jednání byla dohoda o fungování „Bílé stopy“ i pro nadcházející zimní sezonu. Nezbývá, než si přát, aby napadlo hodně sněhu. Až nasněží, mohou běžkaři sledovat aktuálně projeté stopy mezi Cínovcem a Komáří vížkou i na Facebooku: (https://www.facebook.com/bezeckestopy/). (L. Kudrna)