Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MAS Cínovecko, o. p. s.

Vyplňte prosím svůj projektový záměr do SCLLD 2021+

17.března 2021  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Prosíme všechny, kteří plánují realizovat investiční i neinvestiční akce, aby nám dali o svých námětech vědět. Projektové záměry zařadíme do zásobníku projektů a budeme podle nich tvořit finanční alokace pro programové rámce naší SCLLD v aktuálním programovacím období. 

Celkem aktualit: 20

MAP ORP TEPLICE
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000393
Přejít na web
Podpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO-LEADER II
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011107
Výzvy
Zveřejněno: 10.9.2021
Avízo výzvy PRV - č. 6

Výzva je v přípravě a v procesu schválení SZIF. 

Číslo výzvy: 6

Předpokládané datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2021

Předpokládané datum přijetí žádosti na MAS od 20. 9. 2021.

Datum přijetí žádosti na MAS do 31. 10. 2021.

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 10. 2021

Vyhlašovaná fiche: 4 Obnova měst a obcí (článek 20)

Předpokládaná alokace v Kč 1 418 000,--

Zveřejněno: 25.6.2021
Avízo výzvy PRV - č. 5

Vážení žadatelé, z plánu vyhlásit výzvu č. 5 bohužel sešlo. Z organizačních důvodů nebude výzva vyhlášena pod tímto číslem. 

Výzva č. 6 je plánována na září - říjen 2021. 

Výzva je v přípravě a v procesu schválení SZIF. 

Číslo výzvy: 5

Datum vyhlášení výzvy: 12. 7. 2021

Datum přijetí žádosti na MAS od 12. 7. 2021

Datum přijetí žádosti na MAS do 13.9.2021

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 10. 2021

Vyhlašovaná fiche: 4 Obnova měst a obcí (článek 20)

Předpokládaná alokace v Kč 1 418 000,--

Zveřejněno: 23.2.2021
Výzva MAS PRV č. 4

MAS Cínovecko, o. p. s. vyhlašuje dne 10. 3. 2021 výzvu PRV č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: 15. 3. 2021 do 25. 4 2021

Termín registrace na RO SZIF: 15. 6. 2021

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a případně  nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Seminář pro žadatele: 15. 3. 2021 od 10 hod. v on-line prostředí. 

Podrobnosti v dokumentech níže.

Zobrazit vše

Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.